Daniel Hevier

Magazín TVRDOVSKI

Daniel Hevier

Počas štúdia na Podnikateľskej univerzite sme prešli inšpiratívnymi prednáškami a cvičeniami s pánom Danielom Hevierom. Otcovský prístup umelca v nás zanechal hlboké stopy ľudskosti, porozumenia a odvahy bojovať s nemožnými vecami a premieňať ich na skvelé a užitočné veci.