O nás

O nás

„Dovoľte aby sme k Vám priniesli atmosféru ovplyvnenú slávnymi cukrárňami a kaviarňami a presunuli Vás do doby, kedy servis a pozornosť k detailu boli samozrejmé.“

Značka

Spoločnosť TVRDOVSKI je rodinnou firmou a súčasne i prvou značkou na slovenskom trhu, ktorá náročnému zákazníkovi ponúka nadštandardné, výnimočné, priam nedosiahnuteľné cukrárske produkty pravých, tradičných klasických, ale i nových exotických chutí – „NATURAL & LUXURY“.

Značka TVRDOVSKI v sebe nesie luxusný sortiment pravých, tradičných zákuskov, koláčov, cukroviniek, tort a medovníkov, spracovaných na vysokej umeleckej úrovni, pri zachovaní klasických cukrárskych technologických postupov.

Deklarujeme, že všetky suroviny používané pri výrobe vlastných výrobkov sú pôvodné a v svojej produkcii nepoužívame žiadne umelé náhrady a polotovary na výrobu korpusov, krémov, či náplní.

Našim zákazníkom a obchodným partnerom poskytujeme garanciu prostredia a vzťahov, kde sa snažíme napĺňať každé vypovedané slovo, hovoríme pravdu, dôverujeme si navzájom a trpezlivo, zmysluplne pracujeme. 

Poslanie

Hlavným poslaním značky TVRDOVSKI, ktorá predstavuje tradíciu, domov, pohodu, výnimočnosť...zhmotnenú v originálnych naturálnych, avšak dizajnovo výnimočných cukrovinkách je úžitok. Chceme byť užitoční pre ľudí a okolie kde žijeme a pôsobíme.

Užitoční pre zákazníka

Vytvárame nadštandardnú pridanú hodnotu zákazníkom, ktorým poctivým pôsobením na trhu prinesieme dokonalý úžitok sortimentom a službami, ktoré ponúkame. Ponúkame nadštandardnú kvalitu našich produktov s veľkým zreteľom kladeným najmä na naturálne suroviny použité na ich výrobu a  neodmysliteľný luxusný dizajn.

Užitoční pre zamestnancov

Našim prvoradým zámerom je vytvárať nové pracovné miesta a to najmä pre ľudí, ktorí sú znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie. Ide hlavne o matky mnohopočetných rodín, ktoré väčšiu časť svojho doterajšieho produktívneho života venovali výchove detí a starostlivosti o rodinu. Spoločnými silami chceme vybudovať značku, ktorá by ponúkala zázemie ľuďom, ktorí pre ňu pracujú.

Užitoční pre dodávateľov

Spoznávaním sveta, trhov a vzájomných vzťahov, z dlhodobého hľadiska si uvedomujeme, že budúcnosť patrí firmám a značkám, ktoré budú vzájomne kooperovať a spoločne vytvárať hodnoty pre región, štát, či širší priestor v ktorom pôsobia. Chceme byť užitoční i pre dodávateľov, pričom s nimi chceme vytvárať poctivú sieť domácich prvovýrobcov, ktorí si budú navzájom pomáhať. Chceme podporovať našich domácich dodávateľov surovín, najmä poctivých výrobcov múky, masla, mlieka, vajíčok, džemov, pestovateľov a spracovateľov ovocia. V tejto kooperácii nesmie byť cudzím pojmom kvalitná práca slovenských ľudí, pričom „bio“ nebude len marketingovou nálepkou, ale samozrejmosťou.

Užitoční pre komunitu

Priestor v ktorom pôsobíme a ktorý súčasne tvoríme, nám musí byť miestom, kde sa cítime najlepšie. Komunita, z ktorej pochádzame a dobré vzťahy v nej sú nám najvzácnejším priestorom na realizáciu. Naša cukrárenská výrobňa sa nachádza v malebnej obci Štiavnik, ktorá sa rozprestiera na strednom Považí v údolí rovnomenného potoka v pohorí Javorníkov. Obec Štiavnik je známa najmä drevorezbou a prácou s drevom, no tiež silným putom k zachovávaniu slovenských ľudových tradícií ako je folklór, tanec, hudba, spev, či nenahraditeľná slovenská kuchyňa s typickými miestnymi špecialitami. Našim zámerom ako byť užitoční pre našu komunitu je neustále budovanie dobrých vzťahov medzi ľuďmi vytvorením priestoru pre príjemné strávené chvíle pri káve a zákuskoch v príjemnej kaviarni; budovaním kultúrneho povedomia, či podporou detí a umelcov z regiónu.

Naše hodnoty

RODINNÁ TRADÍCIA

Budujeme rodinnú firmu, lebo veríme v nový, tradičný spôsob podnikania na Slovensku.
Zamestnávame znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, najmä viacnásobné matky.

TRANSPARENTNOSŤ A PROFESIONALITA

Našou značkou je naše meno a podnikateľská transparentnosť.
Trpezlivo budujeme poctivú cukrársku výrobu, ktorá ja garanciou vzťahov a prostredia, kde platí každé vypovedané slovo, kde sa hovorí pravda a dôvera je tým najlepším platidlom.

VÁŠEŇ PRE REMESLO

Nadväzujeme na tradičné hodnoty zachovávajúce podstatu slovenského remesla.

SLOVENSKÁ REGIONÁLNA TRADÍCIA

Vyrábame výlučne z pôvodných tradičných surovín, bez chemických aditív.
Pôsobíme v miestnej komunite, podporujeme región, v ktorom žijeme.

 

Ďakujeme všetkým našim súčasným i budúcim obchodným partnerom a zákazníkom za dôveru, ktorú do nás vkladajú pri vzájomnej spolupráci.

TVRDOVSKI