V rádiu Lumen s Hankou Verešovou

Magazín TVRDOVSKI

V rádiu Lumen s Hankou Verešovou

Na pozvanie Rádia Lumen sme sa s Hankou Verešovou, riaditeľkou „Áno pre život“, zúčastnili živej debaty na tému podnikanie a pomoc znevýhodneným skupinám. Rozprávali sme o možnostiach zapojenia znevýhodnených skupín do bežného života cez novovytvorené pracovné príležitosti v dnešnej spoločnosti a zapájanie sociálne znevýhodnených skupín ľudí späť do bežného života.