Podnikateľská univerzita

Magazín TVRDOVSKI

Podnikateľská univerzita

Spolumajiteľka spoločnosti Ivana Tvrdovská sa v počiatkoch budovania spoločnosti TVRDOVSKI vzdelávala v akreditovanom štúdiu spoločnosti IPA Slovakia „Podnikateľská univerzita“. Štúdium na Podnikateľskej univerzite je zamerané na riešenie vlastných nápadov v oblasti inovácií, obchodu, organizácie, procesov, financií, právnych aspektov podnikania, marketingu, či rozvoja podnikateľskej kultúry. V súčasnej turbulentnej dobe je každá nová informácia premenená na vedomosť veľkou devízou pre rozvoj firmy. Uvedomujeme si to i my a sme radi, že sa môžeme neustále vzdelávať z inšpiratívnych príkladov úspešných podnikateľov.